Naturliga alternativ

Allt fler frågar efter och väljer miljövänliga alternativ  till sin trädgård. Anledningarna kan vara många, man vill spara jordens resurser, man är rädd om sin egen kropp och vill använda och äta ekologsiskt mm. 

Det gör att vi söker efter och tar in allt fler sådana produkter. Exemplel på det är kravgodkända produkter är  jord, gödsel, bekämpningsmedel för såväl svamp som insektsangrepp, en del fröer mm.

BioBalans - biologiskt växtvårdsmedel med gödselverkan

 

Användningsområden:

Bekämpning av växtsjukdomar effektiv mot

svartfläckssjukan,mjöldagg - på rosor/pion

Gråmögel - på jordgubbar

snömögel,häxringar - på gräsmattor

krussjuka - på persikor

vissnesjuka - på clematis

Den har även positiv verkan i mot andra svamp sjukdommar och kan därför användas överallt i dina odlingar.

Gödselverkan

Basen i biobalans är en hönsgödselkompost som även består av cellulosa och torv. Förutom växtvård ger därför användandet av biobalans ett värdefullt tillskott av växtnäring.

Jordförbättring

Det celluosarika materialet i BioBalans ger jorden ett värdefullt mulltillskott.

Det gör jorden lucker samt förbättrar fukt och näringshållningen.

Friskvård

En regel bunden användning av BioBalans ger din odling en naturlig friskvård.

Dina plantor får ett bättre rotsystem, blir allmänt starkare, och därmed mer motståndskraftiga mot påfrestningar såsom sjukdomar, insekter och torka.

Eftersom jorden kommer i balans kan doseringen minskas

OBS Använd aldrig biobalans tillsammans med kemiska bekämpningsmedel. Då ruineras behandlingen helt.

Algomin

Algomin är en naturprodukt som berikar jord och växter med mineraler och stimulerar det viktiga bakterielivet. Basen är en algkalk från havet med tillsatser av färska brunalger som tillför livsviktiga enzymer och aminopuriner. Genom att tillföra Algomin med sin unika sammansättning av naturliga näringsämnen till jorden, skapar du en levande jord i balans. Växter som gror av en jord i balans blir nyttigare, friskare och rikare på smak.

Algomin Start - ett nytt sätt att lyckas med planteringen Blanda Algomin Start i planteringsjorden så ger du dina nya växter bästa möjliga start. Det är en bra försäkran för att lyckas med dina nyplanteringar.Algomin Start innehåller exakt de näringsämnen som behövs för att växterna ska etablera sig väl. Många av dessa ämnen är svåra att tillföra i efterhand med traditionell gödsling. Algomin Start lägger grunden till en riklig blomning, fruktsättning och rotbildning. Dessutom ökar den växtens tålighet mot kyla.

Algomin Gräsgödsel – grönare gräs, tar bort mossa och ogräs Drömmer du om en härligt grön och frisk gräsmatta är Algomin Gräsgödsel något för dig. Gräsmattan är något av det mest näringskrävande som vi har i våra trädgårdar. Mossa i gräsmattan är ett tydligt tecken på att balansen inte är rätt. Algomin Gräsgödsel har, utöver algkalk, ett extra tillskott av långsamt verkande kväve och kalium. Det ger extra kraft inte bara åt gräsmattan utan åt allt som är grönt i din trädgård. Dessutom innehåller det inga lättlösliga näringsämnen och riskerar därför inte att ge brännskador på gräset. Algomin Gräsgödsel är sedan många år det ledande miljöriktiga gräsmattegödslet.

Algomin Trädgårdsgödsel– friskare växter, rikligare skörd Vill du på ett naturligt sätt förvissa dig om näringsrika grönsaker, frukter och bär och en riklig blomning? Gödsla med Algomin Trädgårdsgödsel, baserad på algkalk och extra tillsats av kalium och kadmiumfri naturfosfat. Det ökar inte bara blomningen och näringsinnehållet utan också växternas motståndskraft. Algomin Trädgårdsgödsel är särskilt utvecklad för att ge extra livskraft åt alla blommor och allt som ger frukt och bär. Passa gärna på att gödsla också på hösten så förbättrar du växternas avmognad och vinterhärdighet och bäddar för en vacker trädgård nästkommande år. Algomin Trädgårdsgödsel är sedan många år det ledande miljöriktiga trädgårdsgödslet.

Algomin Ekogödsel – naturlig växtkraft för trädgårdslandet Algomin Ekogödsel ska användas till bärbuskar, trädgårdsland och allt du odlar för att äta. Gödseln gör att rotsystemet utvecklas och du får friska växter som bättre kan ta till sig näringsämnena som bjuds. Basen i Algomin Ekogödsel är algkalk, som i all Algomingödsel, men den innehåller dessutom biologisk växtstimulans, aminopuriner, som ger hög grobarhet hos fröet. Ge en dos på våren för bästa möjliga start och följ upp med några doser senare under våren och sommaren så får du bäst resultat. Unna dig att njuta av härliga, näringsrika grönsaker, frukter och bär från din egen trädgård.

Natria Pysol Spray - Högeffektivt och bruksfärdigt besprutningsmedel baserat på naturligt pyretrum för bekämpning av skadeinsekter på prydnadsväxter, grönsaker och frukt. Bekämpar effektivt bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, trips, sköldlöss mfl. Använd inomhus, på balkongen, i växthus eller utomhus.
Bekämpar både utvecklade insekter samt larv- och äggstadier.
 

Natria mot ogräs och mossa - en snabbverkande produkt, helt baserad på naturliga aktiva ingredienser. Synlig effekt efter 3 timmar. Viktigt att skaka flaskan innan och spraya i starkt solljus och när det ej blåser.