Nasareth

Nasareth är en miniby uppbyggd i skala 1:7 där ni kan se hur byn såg ut här på 1850-talet, tillsammans med en kopia av Ås kloster och Varbergs gamla vattentorn. 

Nasareth kommer under 2018/2019 att återställas till det skick det var i tidigare.