Marktäckning

Marktäckning görs av många anledningar, t.ex för att slippa ogräs, behålla fuktigheten, skydda mot vinterkyla, hålla sniglar borta m.m. För att maximalt hålla ogräset borta lägger man en markväv som släpper igenom vatten. Den täcks sedan med ett täckmaterial som t.ex. sten, täckbark, pinjebark, träflis eller kakaoflis.

Täckbark - För träd och buskar, lägg ett lager på 5–10 cm.

Dekorationssten - I planteringar eller istället för gräsmatta. Under dekorationsstenarna läggs ett genomsläppligt marktäckningsväv. Stenarna läggs i ett minst 3- 5 cm tjockt lager beroende på stenens storlek. Vi har ett stort soritment av sten och flertalet av dom kan man även få hem i storsäck

Dekorationsflis - I planteringar och som ytmaterial på gångar.Lägg ett minst 3 sm tjock lager som dekoration. För effekt mot ogräs behövs ett tjockare lager 5-10 cm.

Pinjebark- En vackert röd barn. Används till dekorytor som skydd mot vinterkyla och ogräs. Hållbarheten på ett barklager är minst 5 år.

Kakaoflis - består av fina skal från kakaobönan. Kakaobönan är en råvara för choklad produkter i Europa. 

Skalen är unika då de klistras ihop på naturlig väg när de läggs ut. Detta medför en porös och genomsläpplig skorpa som släpper igenom vatten och luft samtidigt som det förhindrar att skalet blåser bort. Kakaoflis kan där för med fördel användas på lutande slänter. Använd Kakaoflis överallt i trädgården till att för bättra jorden i planteringar

om marktäckning under träd,buskar,perenner och annueller. För att erhålla ett ännu bättre ogrässkydd läggs en marktäckningsduk ut först och där efter täcks den med ca 3-5cm kakaoflis. 

Kakaoflisen ger en finbakgrund till samtliga växter och kan användas i rabatter, under buskar, perenner, annueller etc. Kakaoflisen passar även utmärkt att läggas under häckar och i krukor. Den gör att jorden blir mer fuktighetshållande och är således utmärkt att blandas i lätta jordar eller i planteringar som snabbt torkar ut. Kakaoskalet innehåller många olika näringsämnen. Kväve innehållet är relativt högt (3%), och frigörs under en längre tid. Fosfor förbättrar tillväxten av rötter (0,5%). Kalium ger fina blommor och frukter (2,6%). Dessutom finns det ett antal näringsämnen som påverkar 
mikroorganismer positivt. En grå beläggning kan uppträda på flisen kort efter den lagts ut, men beläggningen försvinner dock vid bevattning eller regn.