Jordförbättring

Mineralkraft

MineralKraft lämpar sig för alla sorters grödor
Tillförsel av MineralKraft ger friskare växter och förhöjd smak/arom i t.ex. grönsaker, frukter, bär och rotfrukter.
MineralKraft är speciellt tacksam i jord som börjat urlaka men förstärker och bibehåller även redan bördiga jordar. Tillsättning av MineralKraft kan med fördel utföras från tidig vår till sen höst, då marken ej är frusen, för att erbjuda växterna en så bra grogrund som möjligt.
Det är inte direktverkande då mineralerna kräver viss tid för att utsöndras, verkningskraften är emellertid långvarig. Tillförsel rekommenderas 2 ggr per år.
MineralKraft innehåller minst ett 40-tal olika mineraler och spårämnen, att arbeta med stenmjöl är väl beprövat på olika håll i världen.
MineralKraft består av krossad basalt som är utvunnen ur svenskt urberg och förpackad i Sverige.

Dosering
Mineralkraft fördelas jämnt i jorden 1 hink (5 kg) räcker till ca 10 m2