Fiskar

Koifiskar Varberg

 

Koifiskar, koikarp, guldfiskar, stören, dammusslor i Varberg

Det finns ingenting som ger en damm mer liv än fiskar.
Nästan ingen damm är för liten för att ha fisk i. Det gäller bara att ha lite grundläggande kunskap om fiskens behov. Det finns fiskar som passar alla från den glade amatören till det fullfjädrade proffset. Redan när du bygger dammen skall du tänka till och förbereda för fiskar. Det finns flera olika sorter som är lämpliga för trädgårdsdammen. De inhemska sorterna bör dock få gå kvar i naturen. De odlade sorterna är framavlade för att synas och har därför ofta lysande färger som ligger långt från  ursprungsformen.

Dammens djup bör vara minst 50 cm och gärna djupare. Skall fisken gå ute över vintern skall djupet ökas till minst 70 cm. En pump för cikulationen är också en god ide och filter gör vattnet rent och klart. Är Koi ditt stora intresse och om du vill få fram deras bästa färger måste du satsa på stora filter och rejäla pumpar. Naturligtvis kan du ha Koi även i mindre dammar men de blir då aldrig så fina.
butterfly 

Butterfly koi (fjärilskoi), water dragons (vattendrakar) dragon carp (drak karp), hirenagagoi (hire=fena, naga=lång, goi=koi) är bara några av namnen som används. De kommer aldrig att kunna konkurrera med standard koi i en koi utställning. Men, de flesta koiägare ställer inte ut sina fiskar utan äger dem bara för sin individuella skönhet. Den böljande elegansen kommer att göra dem populära hos koi ägare långt in i framtiden.
 
dammmussla varberg
Dammusslan. Dom lever halv nergrävda i bottenslammet eller helst i sand och grus. Dom filtrerar parktiklar ur vattnet genom sin öppning, och kan på så sätt rena upp till 40 liter i timmen. Dom är känsliga för värme och har svårt att överleva om det blir över 28 grader i vattnet. Därför krävs bra cirkulation i vattnet och gärna en djuphåla på minst 70 cm. Om dammen är i god balans och där också lever fisk så kan musslorna föröka sig. På sensommaren släpper hannarna sin mjölke i vattnet som då strömmar in i honorna och befruktar äggen. Mussellarverna lever i honans gälar till våren då de blir frisimmande och lägger sig på botten av dammen. Deras vidare utveckling kräver en mellanvärd under 2-4 veckor i form av en fisk. Den sätter sig på fisken hud och lever där ett par veckor för att därefter lämna fisken och gå ner på botten och leva som de vuxna musslorna under resten av sitt liv. Fisken skadas in av mussellarverna. 
En mussla kan bli upp mot 15-35 centimeter och bli ca 15 år gammal.
 
koikarp varberg
KoiKarp- dammens skönhet! I Japan har den odlats for sina vackra färger från 1700 talet. Fisken blir under bra förhållanden upp mot 90 cm men normalt stannar den vid ca 50- 60 cm. För att helt komma till sin rätt behöver Koi karpen stor plats minst 4-5 kubik vatten och kraftig utfodring. Den äter helst mat i form av pellets. Honan blir vid lektiden betydligt rundare och leken sker gärna på våren när temperaturen stiger. Dammar med Koikarp behöver ordentlig cirkulation och bra filter sam kan balansera den kraftiga utfodringen. Fisken får inte matas när temperaturen faller under ca 8-10 grader.
Guldiden är en mycket trevlig fisk i trädgårdsdammen. Den trivs i stim, gärna fler än 5 st. Den blir normalt ca 20-30 cm men kan i stora dammar bli upp mot 45 cm. Den behöver några kvadratmeters vattenyta. 
Guldiden är en skicklig jägare och tar smådjur på vattenytan, mot andra fiskar är den fredlig. temperaturen sjunker under ca 8 grader behöver den inte matas. Dammen bör vara minst 50-60 cm djup.
guldfisk varberg
Guldfisken är vår vanligaste dammfisk som klarar vårt svenska klimat mycket bra. ungarna föds svarta och färgar ut i guldfärgen olika fort. Det finns både Guldfisk och Gul Guldfisk samt ett antal avelsorter som Schubunki, Sarasa, Comet och Slödstjärt. Guldfisk är den bästa 'nybörjarfisken' som inte ställer så höga krav, de är de tåligaste och robustaste sorterna för trädgårds dammen och blir normalt ca 15-25 cm stor. Storleken beror mycket på dammens volym. Fisken trivs i stim om minst 3-5  st. Dammen skall vara minst 50 cm djup och om fisken skall övervintras i dammen tär det inte finnas risk för bottenfrysning. Guldfisken förökar sig lätt och är inte aggressiv mot andra fiskar. Ungarna föds svarta och färgar ut i guldfärgen olika fort.
stören varberg
Stören trivs bäst i stora djupa dammar med ett sand eller gruslager där den kan leta efter något ätbart. Dammen skall vara minst 80 cm djup och innehålla minst 3-4 kubik vatten: Dammen skall inte ha for mycket fisk då stören i så fall kan ta svårt att hålla sig framme och ta mat. Maten skall helst vara av sjunkande typ. Stören äter också frysta musslor m.m. Stören kan i stora dammar bli upp mot l meter lång. Könsskillnader är svåra alt fastställa. Stören år fredlig mot andra fiskar. Tro inte att ni kan odla fram dyr kaviar från dessa störar, då de vi säljer är en hybrid, och har inget att göra med den Ryska stören (beluba), förutom utseendet. Små störar har svårt att överleva om det finns trådalger i dammen, så de lätt kan trassla in sig och fastna. Små störar är lätta mellanmål för katter och fåglar, så satsa hellre på en liten större modell för att de ska klara sig.